Opšti uslovi iznajmljivanja vozila

Korišćenje vozila

Za vreme korišćenja vozila vozač (Najmoprimac) je dužan da se prema vozilu odnosi s pažnjom dobrog domaćina, da vozilo uredno održava i da u sličaju bilo kakvih problema o tome odmah obavesti Čačak rent a car.

Minimalno vreme

Minimalno vreme korišćenja vozila je 1 dan (24 sata). Dozvoljeno prekoračenje je 59 min. Nakon tog vremena naplaćuje se ceo dan.

Depozit i plaćanje

Depozit je obavezan, a njegova visina zavisi od kategorije vozila i dužine trajanja najma. Depozit, kao i plaćanje najma, može se izvršiti i nekom od kreditnih kartica (Visa, American express, Master card i Dina card). Sva plaćanja se vrše u dinarima.

Porez (PDV)

Porez za uslugu iznajmljivanja vozila je uključen u cenu najma.

Vozač

Najmoprimac je dužan da ima minimum 21 godine starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine (isto važi i za "drugog vozača"). Upis "drugog vozača" se ne naplaćuje.

Osiguranje

U cenu iznajmljivanja vozila uključeno je Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrdjenog polisom obaveznog osiguranja. Takodje je uključeno i osiguranje vozača i svih putnika u vozilu (PAI) do iznosa navedenih na poledjini Ugovora o najmu.

Gorivo

Gorivo nije uključeno u cenu i svo utrošeno gorivo plaća Najmoprimac.